MAŁA HISTORIA WEJHEROWA

  Kalendarium mojego miasta od prehistorii do 1999

ok.5000 przed n.e. pierwsze ślady osadnictwa na terenach
ok. 500 przed n.e. pierwsze osadnictwo na terenie dzisiejszych Nanic
X wiek osady w Nanicach i Śmiechowie, gród na Zamkowej Górze, wejście Pomorza w skład państwa Mieszka I
XIV wiek Pomorze wchodzi w skład państwa krzyżackiego, obszar dzisiejszego Wejherowa należy do parafii w Górze, 28 sierpnia 1343 pierwsza pisana wzmianka o wsiach Śmiechowo i Nanice
1453- 1466 w wyniku wojny 13-letniej majątki Śmiechowo i Nanice dwukrotnie niszczone, zmieniają właścicieli, Pomorze wraca w granice państwa polskiego
1576 Ernest Wejher kupuje dobra śmiechowskie i nanickie oraz rzucewskie
1609 urodzenie Jakuba Wejhera
1634 ślubowanie Jakuba Wejhera pod murami twierdzy Biała
27 maja 1643 założenie Wejherowa przez Jakuba Wejhera, ufundowanie kościoła Św. Trójcy
1648 założenie klasztoru o.o. Reformatów i ufundowanie kościoła Św. Anny
1649 podjęcie budowy Kalwarii
1650 przywilej miejski nadany przez króla Jana Kazimierza, założenie pierwszej szkoły w Wejherowie
ok. 1660 „mapa Judyckiego”
1657 śmierć założyciela miasta Jakuba Wejhera
1717 Wejherowo przechodzi w ręce rodziny Przebendowskich
1772 na skutek I rozbioru Polski Wejherowo znajduje się w granicach państwa pruskiego, jako Neustadt in Westpreußen
1790 Wejherowo staje się własnością rodziny Keyserlingków
1800 Keyserlingkowie nadają pałacowi Przebendowskich formę neoklasyczną
1811 – 1886 regulacja własności gruntów miejskich
powołanie przez władze pruskie powiatu wejherowskiego
1823 pierwszy kościół parafialny ewangelicki (dziś nie istnieje)
1828 kasata zakonu reformatów
1857 po przebudowie zleconej przez Keyserlingków pałac otrzymuje formę neogotycką
1866 założenie przez siostry miłosierdzia pierwszego (po XVII-wiecznym przytułku na Rynku) szpitala przy ul. Św. Jacka, 1866 budowa gimnazjum niemieckiego
1870 uruchomienie linii kolejowej Szczecin- Gdańsk przez Wejherowo
1872 przenosiny zakonników pozostałych po kasacie reformatów do konwiktu zbudowanego przy dzisiejszej ul. 3 Maja
1883 założenie Zakładu dla Obłąkanych przy ul Sobieskiego
1908 budowa nowego ratusza, w miejsce XVII wiecznego
II poł. XIX wieku oświetlenie ulic, budowa sieci gazowej, wodociągów
1901 podjęcie budowy kanalizacji,
1901 zniesienie nauki języka polskiego w gimnazjum
pierwsze dziesięciolecie XX wieku elektryfikacja miasta
1909 neogotycki kościół ewangelicki (dziś kościół Św. Stanisława)
1914 wybuch I wojny światowej
1918 powstanie Rady Żołnierskiej w Wejherowie oraz polskiej rady ludowej, która delegowała przedstawicieli na polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
10 lutego 1920 powrót Pomorza i Wejherowa do państwa polskiego
2 kwietnia 1920 powstanie Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie
maj 1927 przeniesienie Urzędu Marynarki Handlowej do Gdyni
1928 powstanie powiatu morskiego ze stolicą w Wejherowie
1929 wyłączenie z powiatu Gdyni,która stała się starostwem grodzkim
7–8 września 1939 – w pobliżu Wejherowa ciężkie walki obronne toczył 1 Morski Pułk Strzelców
1939 – 1945 powtórnie przemianowanie na Neustadt in Westpreußen
październik 1939 początek mordów w Piaśnicy
12 marca 1945 zajęcie Wejherowa przez armię radziecka oraz czołgi 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
lata 50-te budowa pierwszego osiedla bloków – Osiedle Harcerskie
1957 pociągi elektryczne dotarły pierwszy raz do Wejherowa
1975 – utracenie statusu miasta powiatowego w wyniku reformy administracyjnej
lata 80-te podjęcie gwałtownej rozbudowy osiedli związanej z planowaną inwestycja Elektrowni Jądrowej Żarnowiec
1989 wielka manifestacja uliczna przeciw budowie elektrowni jądrowej
4 maja 1989 wybory kontraktowe, społeczne referendum przeciw budowie elektrowni jądrowej
27 maja 1990 pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory – powstanie samorządowej Rady Miasta
1990 przejęcie przez miasto mienia państwowego (komunalizacja) przedsiębiorstw i nieruchomości miejskich
1991 przystąpienie Wejherowa do Związku Miast Polskich i Komunalnego Związku Gmin “Dolina Redy i Chylonki”
1999 przywrócenie statusu siedziby powiatu w wyniku kolejnej reformy administracyjnej, Wejherowo w województwie pomorskim.

 

Burmistrzowie, naczelnicy i prezydenci w XX i XXI wieku:

II RP – burmistrzowie

 • Augustyn Dybowski, 1919–1920
 • Alfons Chmielewski, 1920–1921
 • Jan Bieliński, 1921–1922
 • Władysław Kruczyński, 1922–1928
 • Stanisław Gąsowski, 1928–1929
 • Karol Biliński, 1929–1932
 • Jan Owiński, 1932–1933
 • Teodor Bolduan, 1933–1939

Okupacja niemiecka burmistrzowie

 • Karl Nitschke, 1939 – 1944
 • Gustav Bamberger (?), 1944-1945

PRL

 • Bernard Szczęsny, 1945–1949 – burmistrz
 • Władysław Szutta, 1949 – burmistrz
 •  w latach 1949 do 1973 organem wykonawczym było Prezydium MRN, przewodniczącymi zazwyczaj byli I sekretarze miejscy PZPR
 • ………..  1973-1975 – naczelnik
 •  Stanisław Nagórski 1975-1979 – naczelnik
 • ……….. 1979-1982 – naczelnik
 • Zbigniew Pranga, 1982– 1988 – naczelnik
 • Zbigniew Pranga 1988-1990 – prezydent

Samorząd w III RP- prezydenci

 • Jerzy Budnik, 1990–1998
 • Krzysztof Hildebrandt, 1998 – ….

Mała historia Wejherowa w odcinkach

 Odcinek 1 – Prehistoria

 Odcinek 2 – Przed założeniem miasta

 Odcinek 3 – Ród Wejherów

 Odcinek 4 – Założenie miasta

 Odcinek 5- Wiek w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 Odcinek 6 – Pod pruskim zaborem

Odcinek 7 – W II Rzeczypospolitej (w opracowaniu)