Wiadomości Żeglarskie i Ostrzeżenia Nawigacyjne

Uwaga: 

Artykuł zaktualizowany w dniu 3 stycznia 2021.

Wstęp

Informacja to najważniejszy towar we współczesnym świecie. Za rzetelną informację słono trzeba płacić. My żeglarze mamy jednak dostęp do kilku rodzajów rzetelnej informacji całkiem bezpłatnie. Zaliczyłbym do niej internetowe prognozy pogody, czym się tym razem nie będę zajmował oraz informacje publikowane przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

BHMW to najważniejszy z naszego punktu widzenia element Marynarki Wojennej, oczywiście obok Brygady Lotnictwa MW, dysponującej śmigłowcami SAR. Czym zajmuje się ta instytucja?

Główne zadania BHMW to:

Wykonywanie przedsięwzięć zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego i oceanograficzno-meteorologicznego działań sił Marynarki Wojennej RP;

Prowadzenie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych;

Reprezentowanie Polski w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO) oraz jej komitetach i grupach (BSHC, RENC).”

Zainteresowanych odsyłam do ustawy o obszarach morskich oraz wydanych w oparciu o nią rozporządzeń.

Dostęp do informacji

Dziś interesuje nas to, co podkreśliłem wytłuszczonym drukiem. Praktyczna realizacja odbywa się poprzez publikację Wiadomości Żeglarskich oraz Ostrzeżeń Nawigacyjnych. Jak z nich korzystać?

Wiadomości Żeglarskie są rozpowszechniane wyłącznie elektronicznie. Natomiast Ostrzeżenia Nawigacyjne można przeczytać na tablicach ogłoszeń w bosmanatach portów, są nadawane przez radiostację Polissh Rescue Radio (PRC) i przez VTS Zatoka oraz Świnoujście Traffic. Wykaz kanałów i godzin nadawania znajduje się na odpowiednich stronach internetowych. Uwaga: PRC, łamiąc ustawę o języku polskim nadaje komunikaty wyłącznie po angielsku. Wersja polska jest dostępna na żądanie. Ostrzeżenia także uzyskać korzystając z numerów telefonów do Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych podanych na stronie: +48 723 651 713 lub +48 261 26 62 03.

Wiadomości Żeglarskie

Najwygodniejszym źródłem informacji jest jednak strona internetowa https://bhmw.gov.pl/pl/ – korzystanie z niej dalej omówię. Na każdym jachcie jest dziś kilka smartfonów (tabletów) z dostępem do Internetu, wystarczy na czas rejsu dodać skrót do strony do ekranu głównego, by problem pozyskiwania aktualnej informacji był rozwiązany.

Strona https://bhmw.gov.pl/pl na smartfonie wygląda tak. Niestety strona w smartfonie “optymalizuje się” tak, że musiałem wykonać dwa zrzuty ekranu, które zamieszczam poniżej obok siebie.

W menu po lewej stronie mamy menu rozwijalne:

Wygodniej jest skorzystać z przycisku Wiadomości Żeglarskie, którego kliknięcie prowadzi nas do ekranu takiego:

Poniżej znajduje się lista WŻ:

Po wybraniu interesującego nas numeru WŻ możemy pobrać je za pomocą bezpłatnego czytnika Acrobat Reader. Trudnością jest to, że nie wiemy, w którym numerze szukać interesującej nas informacji, jeśli nie czytamy Wiadomości regularnie, to czeka nas żmudne przeszukiwanie ich po kolei.

Strona tytułowa wygląda tak:

Podstawowe informacje na niej zawarte, to data wydania, numer kolejny wydania oraz podane w nawiasie numery wiadomości w nim zawartych. Na kolejnych stronach następują informacje ogólne oraz wyjaśnienia, które warto przeczytać chociaż raz uważnie,

Kolejna strona to tabelki zawierające zestawienie numerów map i pomocy nawigacyjnych wydawanych przez BHMW, do których w niniejszym wydaniu WŻ są poprawki. To ułatwia przeglądanie w poszukiwaniu tego, co nas interesuje.

Warto zwrócić uwagę na  instrukcję wykonywania wklejek na mapy:

Oczywiście wklejki będziemy raczej wykonywać przed rejsem, a zresztą mapy papierowe stopniowo są coraz mniej używane.

Ostrzeżenia Nawigacyjne

Na stronie BHMW są one prezentowane w formie plików PDF. Na mapce prezentowane są lokalizacje, do których mają odniesienie dane ostrzeżenia.

Do Ostrzeżeń Nawigacyjnych docieramy z górnego menu, kliknięcie właściwej zakładki otwiera taką stronę (Tu znów musiałem podzielić zrzuty ekranu):

Kolejno klikamy link do ostrzeżeń:

Tu uwaga: podział ostrzeżeń na grupy w punktu widzenia żeglarza wydaje się absolutnie nielogiczny i jest mało czytelny. Przeczytanie całości (niezbędne!) nie jest większym problemem, więc proponuję nie dokonywać selekcji kierując się nazwą i definicjami podanym na ekranie, którego zrzut pokazałem wcześniej. Przykładowe ostrzeżenie:

Jak pisałem wcześniej, zdecydowana większość ostrzeżeń dotyczy okresowego zamykania akwenów i są to ostrzeżenia praktycznie dla nas najważniejsze. Tak wygląda przykładowe ostrzeżenie:

Ostrzeżenia o zamknięciu akwenów bywają czasem odwoływane ale w sposób tak zakamuflowany, że nie śledząc wszystkiego na bieżąco i nie notując numerów ostrzeżeń nie sposób tego wychwycić.

Ze strony z ostrzeżeniami można otworzyć/ściągnąć mapkę tych akwenów. Wygląda ona tak:

Kliknij tutaj, by otworzyć mapkę w osobnym oknie bezpośrednio ze strony BHMW

Tu chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw:

Niewielki akweny: nr 15 położony koło Gdyni Oksywia oraz nr 4 koło ośrodka prezydenckiego w Helu są zamknięey na stałe.

Od pewnego czasu w przypadku nawet niewielkiego naruszenia akwenów zamkniętych służby odnajdują jacht „winowajcę” i wystawiają mandat. W razie żeglugi wzdłuż granicy akwenu zamkniętego warto dysponować zapisem drogi na ploterze lub smartfonie, co ułatwia rozstrzygnięcie ewentualnego sporu.

Najbardziej uciążliwe dla żeglarzy, a zarazem najczęściej zamykane są tak zwane „szóstki” w rejonie poligonu Wicko, między Ustką i Darłowem. Dawniej istniało ministerialne rozporządzenie nakazujące publikację kalendarza zamknięć „szóstek” z góry na cały rok w ostatnim numerze Wiadomości Żeglarskich z roku poprzedzającego. Było ono sabotowane przez MON od roku 2015, a dwa lata później uchylone.

Dodatkową uciążliwością jest ogłaszanie kolejnego rejonu sięgającego 10 mil na zewnątrz stref 6 i 6b jako „rejon niebezpieczny dla żeglugi”, co powoduje, że przeszkoda ma 22 mile od brzegu.

Pocieszające jest, że w niedziele, poniedziałki i święta „szóstki” są na ogół otwarte.