SPECJALNA NAGRODA HONOROWA SAJ

10 lutego 2023 r.
Wspaniała i wzruszająca wiadomość:
______________________________________________________________
Rada Armatorska przyznała SPECJALNĄ NAGRODĘ HONOROWĄ ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ STOWARZYSZENIA ARMATORÓW JACHTOWYCH.
Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych na posiedzeniu w dniu 9 lutego, wobec zgłoszonego przez Prezesa SAJ wniosku, postanowiła ustanowić SPECJALNĄ NAGRODĘ HONOROWĄ ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ STOWARZYSZENIA ARMATORÓW JACHTOWYCH i przyznać ją pośmiertnie Andrzejowi Remiszewskiemu. Wkład poprzedniego Prezesa w rozwój Stowarzyszenia jest bezprecedensowy. Dzięki jego zaangażowaniu i kreatywności, działalność Organizacji rozwinęła nie notowaną wcześniej aktywność i osiągnęła największe swoje dotychczasowe sukcesy, także na polu liberalizacji prawa. Andrzej był motorem napędowym dla pozostałych członków SAJ, a szczególnie Rady Armatorskiej, którą kierował i motywował do działań w wielu obszarach. Odnotować tu należy także fakt, iż pełnił swoją funkcję do końca, walcząc z bezwzględną chorobą odbierającą mu siły, jednocześnie przygotowywał Stowarzyszenie na swoje odejście, zapewniając ciągłość działalności Organizacji. Nie możemy nie wspomnieć tu o jego ostatnim rejsie, który był przejawem niezwykłego charakteru i hartu ducha. Zapraszamy do odwiedzenia jego strony internetowej, gdzie dzielnie zdawał relację z przebiegu tej niezwykłej podróży: www.armator-i-skipper.pl. Cześć Jego pamięci!
Następnie Rada Armatorska przystąpiła do wyboru laureata NAGRODY HONOROWEJ za rok 2022. Po dyskusji i przeprowadzonej procedurze głosowania, które nie wyłoniło laureata, Rada Armatorska, zgodnie z §4, pkt 4 Regulaminu, postanowiła o nieprzyznawaniu Nagrody za rok 2022.
______________________________________________________
Dziękuję Radzie Armatorskiej za decyzję i piękne jej uzasadnienie. Życzę następcom mojego Brata owocnej kontynuacji jego działalności !
Danusia Remiszewska