Są jeszcze sądy w Rzeczypospolitej

Kilkuletnia kampania o zniesienie bezsensownego i bezprawnego przepisu zakazujacego używania silników na Zatoce Puckiej zakończona została sukcesem. Wspólnie działali żeglarze, w tym SAJ, samorządowcy oraz Urząd Morski w Gdyni.

Na Zatoce Puckiej przez lata istniały dwa sprzeczne przepisy. Wynegocjowane po trudnej dyskusji z SAJ zarządzenie Dyrektora UM w Gdyni i bezprawna, podjęta po za kompetencją uchwała Sejmiku Wojewódzkiego. Ta druga, w ramach “ochrony” Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zakazywała używania silników przez jachty na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej.. Zakaz był oczywiście łamany, żeglarze nie czytają Dzienników Urzędowych Województw. Powodowało to nieporozumienia, a w przypadku podobnego zakazu przy Słowińskim Parku Narodowym nawet procesy sądowe.

Stan był podwójnie bezprawny. Po pierwsze kompetencje Sejmiku kończą się na linii brzegowej. Czyli zrobiono coś, jakby pomorscy radni chcieli wprowadzić ograniczenia np. na Solinie. Albo i w Niderlandach.

Po drugie żeglarze ani funkcjonariusze “organów porządkowych” nie mieli jasności, który przepis jest ważniejszy, co urągało zasadom państwa prawa i najzwyklejszych praw człowieka i obywatela.

Wojewódzki Sejmik Samorządowy po przegranym latem 2017 roku procesie z Urzędem Morskim w Gdyni dokonał zmiany w uchwale w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wykreślając punkt 14 z paragrafu 3. Zawierał on zakaz poruszania się po Zatoce Puckiej jachtów na silnikach.

W tej sytuacji obowiązuje wyłącznie Zarządzenie Porządkowe Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2014.1416 , dnia 8 kwietnia 2014 r.) ograniczające prędkość w strefach przybrzeżnych oraz zamykające rezerwaty, z punktu widzenia żeglarzy nieistotne.

Na Zatoce Puckiej wolno używać silników!

Walne Zebranie Sprawozdawcze SAJ

 Zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, które odbędzie się w sobotę 3 marca 2018 roku. Po szczegóły kliknij  w obrazek.

Dziś, 17 lutego, na forum wewnętrznym członków SAJ znalazło się sprawozdanie Rady Armatorskiej.

Witam serdecznie wszystkich Gości na tej stronie

   Zaczynam budować własną stronę internetową nie tylko o żeglarstwie. To trochę potrwa – na razie dostępna jest wersja 1.0 beta. Pierwsza jej publikacja nastąpiła w dniu 4 grudnia 2017. Jeżeli  tutaj zabłądziłeś, to proszę: nie zniechęcaj się.
Strona będzie nabierała treści. Jak dotąd zamieszczam przede wszystkim teksty archiwalne, już wcześniej opublikowane w różnych miejscach. Stopniowo też zaczynają się pojawiać na stronie teksty o charakterze kronikarskim lub poradnikowym, oraz krajoznawczym które może komuś się przydadzą.

Teksty można wyszukiwać na trzy sposoby: poprzez menu rozwijalne u góry strony, poprzez wyszukiwarkę na stronie głównej (wyszukiwarka działa nawet po wpisaniu jednego znaku, nie można jednak wpisać słowa nie istniejącego w serwisie) oraz poprzez WYKAZ STRON SERWISU. Natomiast w NOWOŚCIACH NA STRONIE zamieszczam tylko sygnały o ostatnich wykonanych zmianach w serwisie.

 Zapraszam!

            Colonel