Dodane 28 lutego

Dodałem artykuł na temat zamętu w tłumaczeniu angielskiego słowa topsail oraz zawiłości w nazewnictwie różnorakich szkunerów.

A WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SAJ JUŻ W SOBOTĘ 3 MARCA!

 

SAJ pisze do Ministra Obrony Narodowej w sprawie śmigłowców SAR

Kampania SAJ o zapewnienie należytej osłony lotniczej SAR na polskim wybrzeżu ma długą historię. SAJ postanowił przypomnieć się Ministrowi Obrony Narodowej, oto cytat z wystąpienia:

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, w ślad za wystąpieniami z lat 2011 do 2017 zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej w następującej kwestii:

  1. Czy postępowanie w sprawie nabycia śmigłowców ratowniczych (SAR) dla Marynarki Wojennej zostało uruchomione?
  2. Jeśli tak, to kiedy jest przewidywany termin jego zakończenia?
  3. Kiedy można oczekiwać pojawienia się nowoczesnych, spełniających wszystkie warunki wynikające z potrzeb ratownictwa, śmigłowców SAR? 

Przypominam, że ostatnich  latach zakłady w Świdniku dokonały w bólach i z dużym opóźnieniem modernizacji śmigłowców “Anakonda”, jednak są one w zaawansowanym wieku, o zbyt małym zasięgu i udźwigu. Sędziwe cięższe maszyny Mi-14 są jeszcze starsze, a proces zakupu śmigłowców od rozpisania zamówienia publicznego po wprowadzenie maszyn  do służby trwa długie lata.

Dodane 19 lutego

Dodałem 10 archiwalnych odcinków (31 do 40) “Zimową porą”

 

UWAGA: Doszukałem się, iż Rada Języka Polskiego dziesięć lat temu zmieniła zasady pisowni tytułów czasopism i cykli wydawniczych, cytat:

“UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 18 RADY JĘZYKA POLSKIEGO
W SPRAWIE ZAPISU TYTUŁÓW CZASOPISM I CYKLI WYDAWNICZYCH
(PRZYJĘTA NA XXIX POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 8 GRUDNIA 2008 R.)

W tytułach – odmiennych i nieodmiennych – czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np. Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Polityka, Język Artystyczny, To i Owo, Biblioteka Wiedzy o Prasie, Typy Broni i Uzbrojenia, Listy z Teatru, Mówią Wieki, Po Prostu, A To Polska Właśnie.
Spójniki i przyimki występujące wewnątrz takich tytułów piszemy małą literą.”

Stopniowo uporządkuję tę kwestię.

Są jeszcze sądy w Rzeczypospolitej

Kilkuletnia kampania o zniesienie bezsensownego i bezprawnego przepisu zakazujacego używania silników na Zatoce Puckiej zakończona została sukcesem. Wspólnie działali żeglarze, w tym SAJ, samorządowcy oraz Urząd Morski w Gdyni.

Na Zatoce Puckiej przez lata istniały dwa sprzeczne przepisy. Wynegocjowane po trudnej dyskusji z SAJ zarządzenie Dyrektora UM w Gdyni i bezprawna, podjęta po za kompetencją uchwała Sejmiku Wojewódzkiego. Ta druga, w ramach “ochrony” Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zakazywała używania silników przez jachty na obszarze Zatoki Puckiej wewnętrznej.. Zakaz był oczywiście łamany, żeglarze nie czytają Dzienników Urzędowych Województw. Powodowało to nieporozumienia, a w przypadku podobnego zakazu przy Słowińskim Parku Narodowym nawet procesy sądowe.

Stan był podwójnie bezprawny. Po pierwsze kompetencje Sejmiku kończą się na linii brzegowej. Czyli zrobiono coś, jakby pomorscy radni chcieli wprowadzić ograniczenia np. na Solinie. Albo i w Niderlandach.

Po drugie żeglarze ani funkcjonariusze “organów porządkowych” nie mieli jasności, który przepis jest ważniejszy, co urągało zasadom państwa prawa i najzwyklejszych praw człowieka i obywatela.

Wojewódzki Sejmik Samorządowy po przegranym latem 2017 roku procesie z Urzędem Morskim w Gdyni dokonał zmiany w uchwale w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wykreślając punkt 14 z paragrafu 3. Zawierał on zakaz poruszania się po Zatoce Puckiej jachtów na silnikach.

W tej sytuacji obowiązuje wyłącznie Zarządzenie Porządkowe Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2014.1416 , dnia 8 kwietnia 2014 r.) ograniczające prędkość w strefach przybrzeżnych oraz zamykające rezerwaty, z punktu widzenia żeglarzy nieistotne.

Na Zatoce Puckiej wolno używać silników!

Walne Zebranie Sprawozdawcze SAJ

 Zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, które odbędzie się w sobotę 3 marca 2018 roku. Po szczegóły kliknij  w obrazek.

Dziś, 17 lutego, na forum wewnętrznym członków SAJ znalazło się sprawozdanie Rady Armatorskiej.

Witam serdecznie wszystkich Gości na tej stronie

   Zaczynam budować własną stronę internetową nie tylko o żeglarstwie. To trochę potrwa – na razie dostępna jest wersja 1.0 beta. Pierwsza jej publikacja nastąpiła w dniu 4 grudnia 2017. Jeżeli  tutaj zabłądziłeś, to proszę: nie zniechęcaj się.
Strona będzie nabierała treści. Jak dotąd zamieszczam przede wszystkim teksty archiwalne, już wcześniej opublikowane w różnych miejscach. Stopniowo też zaczynają się pojawiać na stronie teksty o charakterze kronikarskim lub poradnikowym, oraz krajoznawczym które może komuś się przydadzą.

Teksty można wyszukiwać na trzy sposoby: poprzez menu rozwijalne u góry strony, poprzez wyszukiwarkę na stronie głównej (wyszukiwarka działa nawet po wpisaniu jednego znaku, nie można jednak wpisać słowa nie istniejącego w serwisie) oraz poprzez WYKAZ STRON SERWISU. Natomiast w NOWOŚCIACH NA STRONIE zamieszczam tylko sygnały o ostatnich wykonanych zmianach w serwisie.

 Zapraszam!

            Colonel