Jeszcze raz o Władysławowie

Drugie wystąpienie SAJ o ludzkie warunki postoju we Władysławowie dotyczy hałasu. Pełna jego treść znajduje się na stronie Stowarzyszenia.

l