36 AC – No wind – no race

Wobec braku wiatru odwołano wyścigi nr 7 i 8.