Tribute to Marcin Król

25 listopada odszedł od nas profesor Marcin Król. Nie będę się silił na życiorysy, kto zechce znajdzie bez trudu w Internecie. Za to w ramach osobistej dla Niego wdzięczności, za mądre myśli, które nam przekazywał, z którymi nie zawsze się zgadzałem ale zawsze skłaniały mnie do zastanowienia i refleksji, zamieszczam tutaj coś, co uważam za swoisty testament Profesora.

To publikowane od kwietnia do października 2020 Notatki. Ukazywały się one najpierw codziennie, potem raz w tygodniu na Facebooku, medium ulotnym. Wychwycenie ich wszystkich to potężna praca. Zebrałem więc je wszystkie, opatrzyłem własnym tytułem i zapisałem w pdf. Plik Notatki Marcina Króla do pobrania. Życzę pożytecznej lektury!