Dodane 20 marca 2020

Dodałem ostatni z felietoników tej zimy. ZAPRASZAM.

Listopadowy felietonik na temat sensowności używania tradycyjnych jednostek w nawigacji, a nie powszechnie obowiązującego układu SI, wzbudził trochę dyskusji. Sprowadzało się to do dywagacji nad sensownością dokładności w nawigacji. Zaczęło się od stosowania popularnego wzoru na „log burtowy”: dwie długości kadłuba w metrach dzielone przez czas w sekundach dają prędkość chwilową w węzłach. Każdy sternik powinien prawdopodobnie wiedzieć, że jeden węzeł odpowiada 0,514 m/s. I nikt nie będzie dzielił w pamięci przez 0,514, naprawdę prościej pomnożyć przez dwa. 

Dziękuję Jerzemu “Don Jorge” Kulińskiemu za to, że cierpliwie gości te felietoniki już siódmy rok na łamach SSI. Żyj wiecznie Jurku!