KOMUNIKAT SAJ

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 21 marca 2020 r.

 

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN Gdańsk ul. Przełom 10 w sobotę: 21 marca 2020 r. o godz. 12:00 w I terminie lub o godz. 12:30 w II terminie.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Wybór protokolanta,
 4. Propozycje zmian do porządku obrad,
 5. Zatwierdzenie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej za miniony rok,
 9. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności zgromadzenia,
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań,
 12. Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok,
 13. Wolne wnioski i propozycje uchwał,
 14. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie,
 1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności za miniony rok zostanie opublikowane na forum członków na stronie www.saj.org.pl (zakładka KONTAKT) nie później, niż na tydzień przed spotkaniem.

 

Rada Armatorska SAJ

7 lutego 2020

 

Po zakończeniu Zgromadzenia planujemy spotkanie integracyjne członków SAJ w siedzibie JKM NEPTUN. Planowany jest skromny gorący posiłek. Uwaga: napoje o wyższej procentowości od zera uczestnicy spotkania załatwiają we własnym zakresie.

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA CATERINGU BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SPOTKANIU MAILEM NA ADRES SKARBNIKA gedanuspl@gmail.com O ILE TO MOŻLIWE DO DNIA 16 MARCA!!!

 

 

Rada Armatorska SAJ