Od Łeby do Kołobrzegu

Same dobre wrażenia. Bosmani marin życzliwi i uśmiechnięci, postoje wygodne, miasta piękne. 

Zgrzyt to zamknięte 20 godzin na dobę “szóstki”! Do tego rozporządzenie nakładające na MON obowiązek publikacji harmonogramu na cały rok jest nadal od 2015 roku nie wykonywane,

No a tempo zmian pogody może oszołomić.