GDANSK_Gorki_Zachodnie_jachtkluby_CONRADA_Stoczni_Gdanskiej