Tomasz Konnak niechaj żyje nam!

Od kilku lat Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych przyznaje Nagrodę Honorową dla żeglarza, który może być wzorem dla innych. W ostatnią sobotę w Gdańsku wręczono takową Tomaszowi Konnakowi, znanemu powszechnie żeglarzowi, regatowcowi i armatorowi jachtu “Czarodziejka”. Oto zaczerpnięte ze strony SAJ  uzasadnienie decyzji Rady Armatorskiej:

fot. Jerzy Makieła

Szanowny Kolego!

Po wnikliwej debacie postanowiliśmy przyznać Ci Nagrodę Honorową Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w roku 2019.

Nagroda Honorowa jest przyznawana żeglarzom, którzy mogą i powinni być wzorem dla innych. Dotyczy to walorów odbytych rejsów, startów w regatach, jak i działalności popularyzatorskiej i publicystycznej, wychowawczej, edukacyjnej, a także solidarnej postawy wobec innych żeglarzy. Po raz pierwszy w historii Nagrody przyznajemy ją osobie, która nie jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Jest to dla nas tym ważniejsze, że oceniliśmy, iż Twoje zaangażowanie w żeglarstwo, szczególnie regatowe, jest idealnym wzorcem postawy, jaką chcielibyśmy promować zgodnie z ideą naszego Stowarzyszenia: Żeglarstwo wolne i odpowiedzialne.

Nagroda formalnie dotyczy roku poprzedzającego, lecz tak naprawdę dotyczy całokształtu Twojej wieloletniej działalności.

Twoje żeglowanie wkroczyło już w czwarte dziesięciolecie. Jesteś armatorem małego jachtu. Żeglujesz i startujesz w regatach na swoim i za swoje, nie dla zaszczytów i nagród, lecz z prostej radości żeglowania. Starasz się to czynić perfekcyjnie, ciągle się doskonaląc. W regatach masz na koncie liczne sukcesy, zwycięstwa i medale.

Nie ograniczasz się do własnego żeglowania. Pracujesz społecznie dla swojego Jacht Klubu Morskiego „Gryf”, klubu o ponad 90-letniej tradycji. Organizujesz imprezy regatowe, także o wieloletniej tradycji: Regaty Gdynia-Władysławowo—Gdynia i Regaty Samotników „Gryfu”. Jesteś sędzią i mierniczym ORC. W tych rolach: zawodnika, organizatora, sędziego i mierniczego jesteś powszechnie doceniany i chwalony za rzetelność, sprawność działania, pragmatyzm i koleżeństwo.

Szczególnie doceniliśmy Twoje zabiegi o zdrowy rozsądek, transparentność reguł, grę fair, brak tolerancji dla bylejakości, chodzenia na skróty i kombinatorstwa.

Ogromną Twoją rolę widzimy w działaniach edukacyjnych. Starasz się, by regatowcy oraz organizatorzy regat znali i rozumieli przepisy pomiarowe i regatowe, by umieli z nich korzystać dla własnej korzyści, lecz bez łamania reguł. Starasz się dbać o bezpieczeństwo uczestników regat, upowszechniać i promować zasady bezpieczeństwa. Wielką rolę dostrzegamy w Twoich publikacjach: na łamach SSI Jerzego Kulińskiego oraz na własnym blogu http://zpokladu.pl/.

Wiemy, że taka lista pochwał może być krępująca dla Ciebie, jako osoby nie szukającej poklasku. Jednak promowanie takich postaw jest szczególnie ważne w obecnych czasach. Czasach, kiedy wolność życia społecznego, gospodarczego i wolność żeglowania bywają niedoceniane lub wręcz ograniczane. Dzieje się tak często pod pretekstem, że nie wystarczy świadome i dobrowolne umawianie się na reguły, których się potem, także dobrowolnie, przestrzega, nie wystarczy świadome i odpowiedzialne dbanie o własne i innych bezpieczeństwo, lecz trzeba ograniczeń i kontroli przez urzędników. Czasach, kiedy wolność często rozumiana jest jako wolność od zdrowego rozsądku, a nie wolność do szczęścia i radości.

Życzymy Ci wielu lat żeglowania z radością i sukcesami, nieustępliwości i konsekwencji w działaniu, a co najważniejsze: zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Tak trzymaj!