Nowy adres strony Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

BHMW informuje, że z dniem 08 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona nowa strona internetowa BHMW www.bhmw.gov.pl

Dotychczasowa strona www.bhmw.mw.mil.pl zostanie wyłączona.

Artykuł o ostrzeżeniach nawigacyjnych i Wiadomościach Żeglarskich  http://armator-i-skipper.pl/woda/zeglowanie/wiadomosci-zeglarskie-i-ostrzezenia-nawigacyjne/ skoryguję po ostatecznym uruchomieniu nowej strony BHMW.