Finisz

Dziś nad ranem czasu polskiego Szymon miał około 300 mil do końca podróży. In Reach znów szaleje, odtworzyłem ostatnią pozycję z pamięci, dlatego kółko czerwone na mapce jest tak nieprecyzyjne. Szymon spodziewa się dziś wejść w zasięg komórki!

Niestety jest niemal pewne,  e zabraknie kilku godzin  do pobicia czasu Di Benedetto – 268 dni. Dusza regatowca pewnie wyje. Warto jednak docenić styl, w jakim ten rejs się odbywa: żeglowanie szybko, bardzo szybko, a jednak rozsądnie.