SAJ nadal pyta sprawie śmigłowców SAR

Gdańsk, 2018-04-17

Inspektorat Uzbrojenia

ul. Królewska 1/7

00-909 Warszawa

Dziękujemy za zawartą w piśmie nr K-RP/4323/18 odpowiedź na pytanie o udzielenie informacji publicznej. Niestety nie zawiera ono odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, pozwalamy sobie powtórzyć dosłownie pytanie numer 3:

Kiedy można oczekiwać pojawienia się nowoczesnych, spełniających wszystkie warunki wynikające z potrzeb ratownictwa, śmigłowców SAR?

O posiadaniu przez Marynarkę Wojenną zmodernizowanych śmigłowców W3 doskonale wiemy. Wiemy także o procesie modernizacji jeszcze starszych śmigłowców Mi14. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że proces wyboru, zakupu, produkcji i dostawy nowych śmigłowców oraz odpowiedniego wyszkolenia personelu musi trwać wiele lat, a posiadane przez Polskę śmigłowce mają już ograniczony resurs.

Liczymy na szybką i pełną odpowiedź i z góry dziękujemy.

Andrzej Remiszewski

Prezes 

Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych