Ministerstwo Obrony Narodowej odsyła SAJ “do kolegi”

20 lutego pisałem o wystąpieniu SAJ do nowego Ministra Obrony Narodowej z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy postępowanie w sprawie nabycia śmigłowców ratowniczych (SAR) dla Marynarki Wojennej zostało uruchomione?

  2. Jeśli tak, to kiedy jest przewidywany termin jego zakończenia?

  3. Kiedy można oczekiwać pojawienia się nowoczesnych, spełniających wszystkie warunki wynikające z potrzeb ratownictwa, śmigłowców SAR?

Po niezbyt  długim oczekiwaniu napłynęła odpowiedź, z której najważniejszy fragment zamieszczam:

“W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada informacji objętych Pana wnioskiem.
Ewentualnym dysponentem informacji, które mogą być podstawą do udzielenia Panu odpowiedzi jest Inspektorat Uzbrojenia.
W związku z tym, uprzejmie proszę zwrócić się bezpośrednio do ww. instytucji.”

Wobec tego Rada Armatorska SAJ wystąpiła z identycznymi pytaniami do Inspektoratu Uzbrojenia.