SAJ pisze do Ministra Obrony Narodowej w sprawie śmigłowców SAR

Kampania SAJ o zapewnienie należytej osłony lotniczej SAR na polskim wybrzeżu ma długą historię. SAJ postanowił przypomnieć się Ministrowi Obrony Narodowej, oto cytat z wystąpienia:

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, w ślad za wystąpieniami z lat 2011 do 2017 zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej w następującej kwestii:

  1. Czy postępowanie w sprawie nabycia śmigłowców ratowniczych (SAR) dla Marynarki Wojennej zostało uruchomione?
  2. Jeśli tak, to kiedy jest przewidywany termin jego zakończenia?
  3. Kiedy można oczekiwać pojawienia się nowoczesnych, spełniających wszystkie warunki wynikające z potrzeb ratownictwa, śmigłowców SAR? 

Przypominam, że ostatnich  latach zakłady w Świdniku dokonały w bólach i z dużym opóźnieniem modernizacji śmigłowców “Anakonda”, jednak są one w zaawansowanym wieku, o zbyt małym zasięgu i udźwigu. Sędziwe cięższe maszyny Mi-14 są jeszcze starsze, a proces zakupu śmigłowców od rozpisania zamówienia publicznego po wprowadzenie maszyn  do służby trwa długie lata.