Dodane 19 lutego

Dodałem 10 archiwalnych odcinków (31 do 40) “Zimową porą”

 

UWAGA: Doszukałem się, iż Rada Języka Polskiego dziesięć lat temu zmieniła zasady pisowni tytułów czasopism i cykli wydawniczych, cytat:

“UCHWAŁA ORTOGRAFICZNA NR 18 RADY JĘZYKA POLSKIEGO
W SPRAWIE ZAPISU TYTUŁÓW CZASOPISM I CYKLI WYDAWNICZYCH
(PRZYJĘTA NA XXIX POSIEDZENIU PLENARNYM DN. 8 GRUDNIA 2008 R.)

W tytułach – odmiennych i nieodmiennych – czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np. Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Polityka, Język Artystyczny, To i Owo, Biblioteka Wiedzy o Prasie, Typy Broni i Uzbrojenia, Listy z Teatru, Mówią Wieki, Po Prostu, A To Polska Właśnie.
Spójniki i przyimki występujące wewnątrz takich tytułów piszemy małą literą.”

Stopniowo uporządkuję tę kwestię.